Lịch tuần từ ngày 17/7 đến ngày 23/7/2017

Ngày 17/7/2017

Lịch tuần từ ngày 17/7 đến ngày 23/7/2017

Tải tại đây.

TỪ NGÀY  17 / 7   ĐẾN NGÀY  23/ 7 /2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

 

2

 

17 - 7

 

10h30’: Tại phòng giám đốc

            Hội ý BTV + BGĐ

Làm chuyên môn

3

18 - 7

 

Làm chuyên môn

 

Làm chuyên môn

 

4

19 - 7

 

Làm chuyên môn

 

Làm chuyên môn

 

5

20 - 7

 

Làm chuyên môn

 

Làm chuyên môn

 

 

6

 

 

21 - 7

 

 

 

Làm chuyên môn

 16h: Tại phòng họp số 1

          Giao ban toàn viện

TP: Trưởng, phó khoa/phòng, toàn thể bác sỹ và điều dưỡng trưởng.

7

22 – 7

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

CN

23 – 7

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

                                         Ban lãnh đạo Bệnh viện

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: