Lịch tuần từ ngày 03/7 đến ngày 09/7/2017

Ngày 03/7/2017

Lịch tuần từ ngày 03/7 đến ngày 09/7/2017

Tải tại đây

TỪ NGÀY  3 / 7   ĐẾN NGÀY  09/ 7 /2017

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

 

 

2

 

03 - 7

 

10h30’: Tại phòng giám đốc

            Hội ý BTV + BGĐ

Làm chuyên môn

3

04 - 7

 

Làm chuyên môn

 

Làm chuyên môn

 

4

 

05 - 7

 

 

Làm chuyên môn

 

15h: Kiểm tra công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn viện.

TP: Các thành viên trong Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn.

 

5

 

06 - 7

 

 

Làm chuyên môn

 

14h: Tại phòng họp số 1

Họp phiên thứ nhất Đại hội Công Đoàn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

TP: Mỗi tổ công đoàn cử 3 Đ/c đại diện tham dự.

 

 

6

 

 

07 - 7

 

 

 

Làm chuyên môn

 16h: Tại phòng họp số 1

          Giao ban toàn viện

TP: Trưởng, phó khoa/phòng, toàn thể bác sỹ và điều dưỡng trưởng.

7

08 – 7

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

13h40’: Tại Hội trường A, Nhà khách Nghệ An.

Đại hội Công Đoàn lần thứ XVIII, Nhiệm kỳ 2017-2022.

TP: Các đoàn viên Công đoàn theo phân bố dự Đại Hội

CN

09 – 7

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

                           Ban lãnh đạo Bệnh viện

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: