Lịch tuần từ ngày 26/6 đến ngày 02/7/2017

Ngày 26/6/2017

Lịch tuần từ ngày 26/6 đến ngày 02/7/2017

Tải tại đây.

                    TỪ NGÀY  26 / 6   ĐẾN NGÀY  02 / 7 /2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

 

 

2

 

26 – 6

 

10h30’: Tại phòng giám đốc

            Hội ý BTV + BGĐ

Làm chuyên môn

 

3

 

27 – 6

 

 

Làm chuyên môn

 

16h: Tại phòng họp số 1

        Họp BCH Đảng bộ

 

4

 

28 – 6

 

 

Làm chuyên môn

 

Làm chuyên môn

 

5

 

29 – 6

 

 

Làm chuyên môn

 

17h: Tại phòng họp số 1

Họp Ban chỉ đạo triển khai phần mềm thông minh.

TP: BCĐ bệnh viện và BQL FPT

 

 

6

 

 

30 – 6

 

 

 

Làm chuyên môn

 16h: Tại phòng họp số 1

          Giao ban toàn viện

TP: Trưởng, phó khoa/phòng, toàn thể bác sỹ và điều dưỡng trưởng.

7

01 – 7

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

CN

02 – 7

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

Lưu ý:  Các Khoa/phòng tự giác bố trí CBVC (kể cả Bác sĩ) để học và triển khai làm song song trên phần mềm mới. Dự kiến ngày 01/7/2017 sẽ triển khai chính thức, xóa bỏ phần mềm cũ./.

Ban lãnh đạo Bệnh viện            

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: