Lịch tuần từ ngày 19/6 đến ngày 25/6/2017

Ngày 19/6/2017

Lịch tuần từ ngày 19/6 đến ngày 25/6/2017

Tải tại đây.

TỪ NGÀY  19/ 6   ĐẾN NGÀY  25 / 6 /2017

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

 

 

2

 

19 – 6

 

7h30’: Tại phòng giám đốc

   Hội ý Ban giám đốc

Làm chuyên môn

 

3

 

20 – 6

 

 

Làm chuyên môn

 

 

Làm chuyên môn

 

 

4

 

21 – 6

 

 

Làm chuyên môn

 

 

Làm chuyên môn

 

5

 

22 – 6

 

 

Làm chuyên môn

 

 

16h: Tại phòng họp số 1

Họp Ban chỉ đạo triển khai phần mềm thông minh.

TP: BCĐ bệnh viện và BQL FPT

 

 

6

 

 

23 – 6

 

 

 

Làm chuyên môn

 16h: Tại phòng họp số 1

          Giao ban toàn viện

TP: Trưởng, phó khoa/phòng, toàn thể bác sỹ và điều dưỡng trưởng.

 

7

 

24 – 6

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

CN

25 – 6

 

Khám chữa bệnh tự nguyện

 

 

Khám chữa bệnh tự nguyện


Ban lãnh đạo Bệnh viện

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: