Lịch thường trực ký giấy tờ và tiếp dân từ ngày 19-23/6/2017

Ngày 16/6/2017

Lịch thường trực ký giấy tờ và tiếp dân từ ngày  19-23/6/2017. Tải nội dung tại đây

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: