Công văn số 627/ BVTP Về việc Quán triệt thực hiện chỉ thị số 17 - CT/TU về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ngày 13/6/2017

Công văn số 627/ BVTP ngày 12/06/2017 Về việc Quán triệt thực hiện chỉ thị số 17 - CT/TU về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.


Nội dung công văn:

Tải tại đây: /Hinh/files/Công văn quán triệt CT 17-TU.doc

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: