Công văn số 626 / BVTP Về việc Cử cán bộ lãnh đạo phối hợp tham gia điều hành giờ cao điểm tại khu vực Khoa khám bệnh.

Ngày 13/6/2017

Công văn số 626 / BVTP ngày 12/06/2017 Về việc Cử cán bộ lãnh đạo phối hợp tham gia điều hành giờ cao điểm tại khu vực Khoa khám bệnh.

Nội dung công văn:
Tải tại đây: /Hinh/files/Công văn của CBLĐ điều hành giờ cao điểm tại KKB.doc

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: