Công văn về việc Thu thập thông tin cá nhân CBVC - Người lao động

Ngày 06/6/2017

 

         Để đảm bảo cung cấp, truyền đạt các văn bản chỉ đạo của BGĐ và cơ quan quản lý cấp trên đến với mỗi CBVC-NLĐ được nhanh nhất, đầy đủ nhất. Giám đốc bệnh viện yêu cầu các khoa/phòng cập nhật đầy đủ các thông tin cá nhân của toàn thể CBVC-NLĐ (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Phòng Công tác xã hội, theo địa chỉ Mail: benhvienthanhphovinh@gmail.com trước ngày 09 tháng 6 năm 2017 (thứ 6).  

 

        - Nội dung công văn số 625 ngày 06/6/2017 về việc Thu thập thông tin cá nhân CBVC - Người lao động:

          Tải tại đây: => /Hinh/files/Công văn thu thập thông tin CBVC 2017(1).doc

 

        - Mẫu Danh sách thu thập thông tin cá nhân:

          Tải tại đây: => /Hinh/files/DANH SÁCH THU THẬP CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN(1).docx

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: