Công văn về việc Điều chỉnh chế độ làm việc thông tầm tại Khoa PTGM

Ngày 06/6/2017

 

        Trước thực trạng về hoạt động KCB của các Khoa hệ ngoại, sự cần thiết phải có sự điều chỉnh lại chế độ làm việc thông tầm tại Khoa PTGM. Giám đốc bệnh viện thông báo và yêu cầu các khoa/phòng liên quan thực hiện một số nội dung cụ thể quy định ở công văn số 624/ BVTP ngày 06/6/2017, về việc điều chỉnh chế độ làm việc thông tầm tại Khoa PTGM.

        Nội dung công văn: 
        Tải tại đây/Hinh/files/Công văn nhà mổ làm thông tầm(1).doc

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: