KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ BỆNH VIỆN CỦA FPT

Ngày 02/6/2017

1.    Mục tiêu :

-          Đào tạo chuyển giao chương trình cho người dùng các phân hệ cơ bản.

 

o   Quản lý tiếp nhận

o   Quản lý khám bệnh

o   Quản lý cấp cứu

o   Quản lý khoa lâm sàng / người bệnh nội trú

o   Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh

o   Quản lý thăm dò chức năng

o   Quản lý xét nghiệm

o   Quản lý thanh toán viện phí và Bảo hiểm y tế

o   Quản lý dược bệnh viện, nhà thuốc

o   Hệ khai thác, thống kê, báo cáo

o   Quản lý thẻ, barcode

o   Kết nối máy xét nghiệm

o   Quản lý nhân sự

o   Quản lý chỉ đạo tuyến

o   Hệ quản lý danh sách, hàng đợi, kết nối kiosk

 

2.    Kế hoạch và lịch đào tạo chi tiết:

Tải tại đây: /Hinh/files/Kế hoạch đào tạo FPT.docx

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: