Về việc điều chỉnh mẫu bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Ngày 13/4/2017

Về việc điều chỉnh mẫu bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Tải tại đây.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: