Về việc phân công lãnh đạo Bệnh viện thường trực ký các giấy tờ và tiếp dân

Ngày 08/4/2017

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN THƯỜNG TRỰC KÝ CÁC GIẤY TỜ VÀ TIẾP DÂN

Tải tại đây.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: