Về việc kêu gọi CBVC-NLĐ đóng góp ý kiến và góp vốn xây dựng trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu ứng dụng công nghệ cao

Ngày 05/4/2017

VỀ VIỆC KÊU GỌI CBVC-NLĐ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀ GÓP VỐN XÂY DỰNG TRUNG TÂM KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Tải tại đây.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: