Về việc chấn chỉnh công tác thường trực cấp cứu và trực tại các khoa, phòng

Ngày 04/11/2016

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU VÀ TRỰC TẠI CÁC KHOA/PHÒNG

Tải tại đây

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: