Về việc sử dụng máy MIR cho một số trường hợp đặc biệt trong thời gian máy CT.Scanner hỏng

Ngày 24/10/2016

Về việc sử dụng máy MIR cho một số trường hợp đặc biệt trong thời gian máy CT.Scanner hỏng

Tải tại đây

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: