Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2016 ( Dành cho thí sinh dự thi liên thông đại học theo hình thức vừa học vừa làm)

Ngày 21/7/2016

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2016 ( Dành cho thí sinh dự thi liên thông đại học theo hình thức vừa học vừa làm)

Tải tại đây

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: