Công Đoàn

Ngày 11/12/2015

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

    Công đoàn cơ sở bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, ra đời cùng với sự hình thành của đơn vị. Trải qua thời gian đầy biến động của lịch sử Bệnh viện, với những thuận lợi và khó khăn đan xen. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, và sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo Bệnh viện và sự đoàn kết của các thế hệ cán bộ viên chức bệnh viện, công đoàn cơ sở bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành tựu đáng kể.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

1. Đ/c Nguyễn Văn Nam                               4. Đ/c Nguyễn Thị Hoa 

 2. Đ/c Nguyễn Trung Đoàn                          5. Đ/c Trần Thị Đạm

 3. Đ/c Nguyễn Thị Soa                                  6. Đ/c Phan Thế Long        

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN  KHÓA VIII

NHIỆM KỲ NĂM 2013 - 2017

 
 

Đồng chí Phan Thế Long

Phó BT, Chủ tịch CĐ

 

 

 

 

Đồng chí Vũ Thị Thanh Mai

Phó chủ tịch

 

Đồng chí Hà Thị Huyên

Thường vụ

 

 

 

        

CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hòa

Ủy viên BCH 

Đồng chí Lê Thị Hoa

Ủy viên BCH

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Yến

Ủy viên BCH

Đồng chí Hoàng Thị Hải Yến

Ủy viên BCH

Đồng chí Ng. Bá Thị Hiền Lương

Ủy viên BCH

Đồng chí Lê Thị Lý

Ủy viên BCH

   
 

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng

Ủy viên BCH

 

 

 

CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

 

Đồng chí Hoàng Thị Hải Yến

Ủy viên BCH-Chủ nhiệm UBKTCĐ

Đồng chí Lê Thị Hoàng Oanh

Phó Ban KTCĐ

Đồng chí Ng. Bá Thị Hiền Lương

Ủy viên BCH – T.viên
     

Đồng chí Nguyễn Thừa Tiến

CN khoa Dược -T. viên
 

Đồng chí Cao Thị Thủy

Khoa RHM - TV

Tổng số cán bộ viên chức lao động  275người:

Trong đó:    

- Lao động nữ :             214/275

- Lao động nam :           61/275

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

2. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn.

3. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn tỉnh, thành phố; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước ngành, thành phố về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của CNVCLĐ trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội của CNVCLĐ trên địa bàn.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước, công đoàn ngành,địa phương, trung ương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

5.Tham gia cùng công đoàn ngành, thành phố chỉ đạo các công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn tổng công ty (thuộc ngành, thành phố) và cấp tương đương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 Điều lệ.

6. Hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn thực hiện những nội dung sau đây:

- Triển khai thực hiện nghị quyết của đảng, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

- Phối hợp với các cơ quan kiểm tra, thanh tra lao động; điều tra các vụ tai nạn lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động; đại diện bảo vệ người lao động trước người sử dụng lao động, cơ quan nhà nước và trong quá trình tham gia tố tụng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

7. Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ văn hoá và nghề nghiệp cho CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, quản lý nhà văn hoá công nhân, công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

8. Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ được phân cấp quản lý.

9. Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội công đoàn; xây dựng tổ công đoàn vững mạnh.

10. Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:              

     1. Tổ chức truyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là những chủ trương, chính sách liên quan đến công tác khám chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, những chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động được phổ biến và triển khai kịp thời đến tận CB,CC,VC và người lao động; Tạo điều kiện cho CB,CC,VC và đoàn viên thamgia học tập các lớp chính trị, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên phát động, vận động CB,CC,VC và đoàn viên tham gia nghiên cứu khoa học sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và 12 điều y đức xứng đáng là "thầy thuốc phải như mẹ hiền".         

  2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của CB,CC,VC và người lao động, đấu tranh ngăn chặn những hành vi tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ thăm khám và điềutrị, chăm sós người bệnh. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở.        

 3. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức phát động phong trào tri đua yêu nước, thực hiện tốt nội dung quy chế dân chủ, hàng năm tổ chức hội nghị CB,CC,VC và người lao động, cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của CB,CC,VC và đoàn viên. Cùng với thủ trưởng cơ quan không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, công tác từ thiện, xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn.        

4. Động viên CB,CC,VC công đoàn trong việc xây dựng và phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Với những thành tích đạt được, công đoàn cơ sở bệnh viện đa Thành phố Vinh đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị là: Khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn và vùng lân cận.    

5. Kết quả khen thưởng: Hàng năm Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh luôn đạt CĐCS vững mạnh, xuất sắc.  Được Công đoàn Ngành Y tế tặng cờ thi đua;  LĐLĐ Tỉnh và LĐLĐThành phố Vinh tặng bằng khen.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

Nhân ngày 20/10/2014 giao hữu bóng đá nữ giữa các tổ CĐ

 

Tổ công đoàn khoa Dược - VTYT và khoa GM HSCC:

 

Tổ công đoàn khoa khám bệnh:

 

Hình ảnh hoạt động của ĐVCĐ thi Quy tắc ứng xử do Ngành tổ chức

 

Một số hình ảnh hoạt động của cán bộ ĐVCĐ đi hiến máu tình nguyện:

 

Hình ảnh hoạt động của ĐVCĐ đi khám tình nguyện tại Huyện Tương Dương:

 

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: