Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Ngày 04/12/2015

 

I.                  GIỚI THIỆU CHUNG

-  Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn được thành lập từ tháng 4 năm 2011 tiền thân là tổ hấp sấy – giặt là dưới sự điều hành kiêm nhiệm của đồng chí trưởng phòng điều dưỡng.

II.   TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Nhân sự: Tổng 21 người

Trong đó:

-         01 Cử nhân cao đẳng nữ hộ sinh: Trưởng khoa điều hành chung hoạt động của khoa.

-         01 Điều dưỡng trung học: Điều dưỡng trưởng

-         01 Cán bộ môi trường: Phụ trách quản lý chất thải rắn – lỏng phát sinh trong toàn bệnh viện.

-  01 Dược sỹ trung học: làm công tác hấp sấy y cụ.

-  17 Nhân viên hộ lý – y công được phân công về các khoa, phòng đảm nhiệm công tác vệ sinh khoa phòng, buồng bệnh, phòng thủ thuật….

 Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng khoa:

-         Từ tháng 4 năm 2011 đến hết tháng 3 năm 2013; CN. Phùng Thị Từ Lân

-         Từ tháng 4 năm 2013 đến nay: CN. Phan Thị Hải Liên.

Điều dưỡng trưởng:

Từ tháng 4 năm 2011 đến nay: ĐDTH. Nguyễn Thị Tú Linh

III.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Chức năng:  Là khoa chịu trách nhiệm chính về công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện.

Nhiệm vụ:

+ Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác vô khuẩn, bao gồm các quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và y dụng cụ.

+ Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

+ Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, đồ vải cho toàn thể khoa phòng trong toàn bệnh viện.

+ Vệ sinh môi trường bệnh viện.

+ Xây dựng chương trình và phối hợp tổ chức tập huấn, thông tin và truyên thông nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế bệnh viện;

+ Quản lý chất thải rắn, lỏng y tế.

+ Tham gia về công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kiểm soát nhiễm khuẩn.

-         Các phòng: gồm 6 phòng:

+ 01 Văn phòng khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn;

+ 01 Phòng đựng hóa chất, xử lý dụng cụ vật tư;

+ 01 Phòng Giặt - sấy khô;

+ 01 Phòng nhận đồ bẩn;

+ 01 Phòng trả đồ sạch;

+ 01 Phòng hấp sấy – trả y cụ.

-         Các loại máy móc:

+ 01 nồi hấp ướt của Việt Nam;

+ 01 nồi hấp ướt có sấy khô công nghệ Nhật Bản;

+ 02 máy giặt công nghiệp; + 01 máy sấy công nghiệp

                     

          Nồi hấp ướt của Việt Nam                                                Nồi hấp ướt có sấy khô công nghệ Nhật Bản

 

       Máy giặt công nghiệp                                                   Máy giặt công nghiệp 36kg

                               Máy sấy công nghiệp

 

   -  Các tổ chức đoàn thể:

+ Đảng: sinh hoạt cùng phòng điều dưỡng gọi là chi bộ Điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn.

+ Công đoàn: Sinh hoạt cùng với phòng điều dưỡng gọi là tổ công đoàn Điều dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn.

 + Đoàn thanh niên: tham gia sinh hoạt cùng với đoàn thanh niên bệnh viện.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

 

                                                

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: