Danh mục kỹ thuật bệnh viện

Ngày 08/6/2016

Thông báo về việc hoàn thiện bộ danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện.

Tải nội dung tại đây.                           

Danh mục tham khảo chung toàn quốc có tên theo thông tư 37 để tra cứu. Tải nội dung tại đây

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: