Biểu giá viện phí

Ngày 25/1/2016

Biểu giá viện phí mới thống nhất trên toàn quốc theo phân hạng bệnh viện

Tải về tại đây

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: