Khoa chẩn đoán hình ảnh

Ngày 29/11/2015

   I.GIỚI THIỆU CHUNG:

        Năm 1977 Bệnh viện có phòng  X quang.

        Năm tháng 04/2011 tách từ khoa Cận lâm sàng đổi tên thành khoa Chẩn đoán hình ảnh.

         Lãnh đạo qua các thời kỳ: Năm  1977- 2005 :  DS Lê Khắc Diên ( Trưởng khoa)

                                                    Năm 1988-2005 :   DS Lê Khắc Diên ( Trưởng khoa)

                                                                                   BS CKI Nguyễn Trung Đoàn (Phó khoa)

                                                    Năm 2005 -2014 :  BS CKI Nguyễn Trung Đoàn( trưởng khoa)

                                                                                   BS CKI Nguyễn Thanh Hải ( Phó khoa)

                                                    Năm 2014- nay : BS CKI Nguyễn Thanh Hải ( Trưởng khoa)

 1.Lãnh đạo khoa:

          Trưởng khoa: Bác sỹ CKI. Nguyễn Thanh Hải

       2.Nhân Sự: Khoa hiện có 19 thành viên bao gồm:

        -05 Bác Sỹ ( 02 bác sỹ chuyên khoa I, 03  bác sỹ đa khoa )

        - 06 kỹ thuật viên ( 01 cử nhân đại học, 02 cử nhân cao đẳng, 03 kỹ thuật viên trung học )

        - 07 điều dưỡng

        - 01 Y sỹ đa khoa

    II. CHÚC NĂNG NHIỆM VỤ

       1.Chẩn đoán:

       Các kỹ thuật triển khai tại khoa:

      Điện quang quy ước:

-         các kỹ thuật điện quang thường quy

-         Các kỹ thuật đặc biệt ( chụp niệu đồ tĩnh mạch, thực quản, dạ dày-tá tràng, đại tràng…)

      Cắt lớp vi tính:

-         Các kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính thông thường

-         Các kỹ thuật chụp mạch số hóa xóa nền ( DSA ): chụp mạch não, chụp tưới máu não, chụp mạch máu động mạch chủ ngực- chủ bụng, chụp tĩnh mạch- dộng mạch chi

-         Chụp dựng hình đại tràng ảo

      Siêu âm :

    - Siêu âm thường quy

-         Siêu âm 4D

-         Siêu âm tim

-         Siêu âm mạch

Nội soi tiêu hóa:

-         Nội soi tiêu hóa thông thường

-         Nội soi bằng phương pháp gây tê, gây mê

-         Nội soi can thiệp

    Điện tim, điện não, đo chức năng hô hấp, đo mật đô loãng xương.

   2. Đào tạo:

    - Đào tạo thực hành cho các Bác Sỹ, Cử nhân Đại học-cao đẳng, Kỹ thật viên trung học của  

       các trường Đại học, Cao đẳng, Trung  cấp  Y tại Tỉnh Nghệ An.

- Tham gia giảng dạy tại trường Đại học Y khoa Vinh.

   3. Sinh hoạt khoa học:

      - hàng năm tham gia viết nghiên cứu đề tài khoa học y học.

   III. TRANG THIẾT BỊ:

-         X quang quy ước: hệ thống CR ( coputed Radiology) của FUJI, hệ thống DR( Direct Radiography) của SIEMEN

-         Cắt lớp vi tính 6 dãy của  SIEMEN

-         Siêu âm

-         Nội soi tiêu hóa

-         Đo mật độ loãng xương

-         Điện tim

-         Điện não đồ

-         Đo chức năng hô hấp

  IV. THẾ MẠNH VÀ CÁC KỸ THUẬT NỔI BẬT:

     1.Nhân sự:

       - Đội ngũ các bác sỹ thuộc chuyên ngành, thường xuyên trau dồi kiến thức,tham gia các  

         khóa đào tạo chuyên môn. Sẵn sàng hội chẩn giúp đỡ nhau về chuyên môn.

   -Đội ngũ kỹ thuật viên, điều dưỡng viên năng động yêu nghề,sẵn sàng tiếp cận và phát   

      triển những kỹ thuật mới.

2.Hoạt động chuyên môn:

 - Khoa đã triển khai áp dụng các kỹ thuật chụp mach ( mạch não,mạch chủ ngực-bụng,mạch  

    chi) chụp mạch máu não có đánh giá tưới máu não, chụp đại tràng ảo.

 - Thường xuyên hội chẩn liên khoa.

3.Trang thiết bị:

  Được trang bị thiết bị hiện đại như máy cắt lớp vi tính 6 dãy, Siêu âm 4D

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

 - Tăng cường bác sỹ được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn

 - Định hướng lắp đặt máy MRI

 - Chuẩn hóa các kỹ thuật đã triển khai và phát triển các kỹ thuật cao chuyên sâu.

 - Tăng cường đào tạo và hỗ trợ tuyến dưới

 - Hợp tác trong nước và quốc tế.    

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: