Khoa Dược

Ngày 25/11/2015

HOẠT ĐỘNG KHOA DƯỢC

I . GIỚI THIỆU CHUNG:

Trải qua 50 năm hoạt động, Khoa Dược mà tiền thân là khoa Dược - Cận Lâm Sàng Bệnh viện đa khoa TP Vinh đã hoàn thành tốt vai trò bảo đảm cung ứng thuốc, hoá chất và vật tư tiêu hao đạt chất lượng, phục vụ kịp thời cho công tác điều trị. Đồng thời đảm bảo công tác quản lý xuất nhập thuốc, hóa chất vật tư tiêu hao theo đúng quy định hiện hành.

Trong những năm gần đây, khoa Dược còn từng bước đưa hoạt động thông tin thuốc trở thành một trong các hoạt động thường quy của khoa nhằm cung cấp những thông tin về thuốc một cách chính xác, hỗ trợ cho công tác điều trị của bác sĩ cũng như hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân.

Năm 2010, nhà thuốc bệnh viện đa khoa TP Vinh được công nhận đạt chuẩn GPP – Thực hành tốt nhà thuốc.

Trưởng Khoa Dược hiện nay: DSCKI:  Nguyễn Thừa Tiến.

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Tổng số: 17

Trong đó:       - DS sau đại học:      01

                        - DS Đại học:                        02

                        - DS Trung học:        14 (01 hợp đồng).

Trưởng khoa Dược qua các thời kỳ:

                        Từ năm 1977 – 2005: DS Lê Khắc Kiên.

                        Từ năm 2005 – 2010: DS Nguyễn Thị Hòa.

                        Từ năm 2010 đến nay: DSCKI Nguyễn Thừa Tiến.

III.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC KHOA DƯỢC

   3.1. Chức năng của khoa Dược
          Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 
   3.2. Nhiệm vụ của khoa Dược

      3.2.1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

      3.2.2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.  

      3.2.3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị. 

      3.2.4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.    
     3.2.5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

     3.2.6. Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn.

     3.2.7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện. 
     3.2.8. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
    3.2.9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện. 
     3.2.10. Tham gia chỉ đạo tuyến.
     3.2.11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
     3.2.12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
     3.2.13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định. 
     3.2.14. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc). 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA DƯỢC:     

      

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: