Phòng hành chính quản trị

Ngày 24/11/2015

I. GIỚI THIỆU SƠ  LƯỢC:

        1. Đặc điểm, tình hình:

        Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh được thành lập năm 1965. Cùng với sự phát triển của Bệnh viện, từ đó đến nay có sự tham mưu đắc lực của phòng Hành chính quản trị.

        Từ những năm trước phòng Tổ chức - Hành chính quản trị với một đội ngũ cán bộ 20 người bao gồm nhiều bộ phận khác nhau:

        - Tham mưu về công tác tổ chức nhân lực

        - Tham mưu về công tác hành chính

        - Trước đây phòng nhiều bộ phận: Tổ chức – Nhà ăn – Bảo vệ

        Đến năm 2012 phòng được tách làm hai phòng: Tổ chức cán bộ và Hành chính quản trị

        Về công tác hành chính trước đây bao gồm nhà ăn vừa phục vụ nấu ăn cho CBCNV vừa phục vụ bệnh nhân.      

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

        

       * Kể từ khi thành lập đến nay trải qua các trưởng phòng như sau:

1.     Đ/c Hoàng Văn Thắng

2.     Đ/ Nguyễn Thị Hường

3.     Đ/c Hà Thị Thuần

4.     Đ/c Thái Đình Sơn -  Lãnh đạo phòng từ năm 2007 đến nay.

        * Nay do tình hình thực tế phòng ngày một thu hẹp lại với biên chế:  10 người

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Năm sinh

1

Thái Đình Sơn

Trưởng phòng

Cử nhân điều dưỡng

1963

2

Hoàng Thị Hải Yến

Phó phòng

Cử nhân TCKT

1971

3

Lương Đình Hùng

Thợ mộc

 

1956

4

Cao Đức Bình

Lái xe

 

1962

5

Nguyễn Trọng Thìn

Xây dựng

 

1964

6

Trần Thị Thanh Tâm

Văn thư

Cử nhân khoa học

1978

7

Nguyễn Thị Hải An

Kho

Cử nhân TCKT

1988

8

Lục Văn Thành

Thợ điện

Trung cấp điện

1981

9

Đào Thị Nga

Tạp vụ

Trung cấp chê biến món ăn

1989

10

Nguyễn Quốc Huy

Thợ điện

Cao đẳng điện

1980

 

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

        1. Chức năng:

        - Phòng hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính trong Bệnh viện.

       2. Nhiệm vụ:

        - Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện

        - Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

        - Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trử hồ sơ, con dấu theo quy định, giữ  bí mật các văn bản. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

        - Đảm bảo công tác tiếp khách phục vụ các buổi hội họp, hội nghị toàn Bệnh viên.

        - Quản lý nhà cửa kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải, điều động xe ô tô cấp cứu đúng quy định

- Tổ chức việc thực hiện sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch

- Đảm bảo cung cấp nước sạch và sửa chữa hệ thống cấp thoát nước.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp, hệ thống cống rảnh thông thoát. Định kỳ kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện

- Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện

- Xây định mức tiêu hao vạt tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí.

        - Bảo vệ trật tự an ninh trong cơ quan

        - Bảo quản vật tư, xuất, nhập kho chính xác theo quy định của Nhà nước

        - Thanh lý tài sản hư hỏng kịp thời đúng nguyên tắc, quy định của Nhà nước

        - Quản lý tốt sử dụng điện nước trên tinh thần tiết kiệm

        - Nạp các báo cáo kịp thời

        - Phòng tổ chức giao ban hàng ngày, phân công việc cụ thể cho từng cán bộ, Trưởng phó phòng luôn kiểm tra đôn đốc anh chị em làm việc tạo mối quan hệ tốt với các khoa phòng.

        - Kịp thời nắm bắt những đề xuất của các khoa, kiểm tra hàng ngày đột xuất trong công tác sử dụng điện, nước với tinh thần tiết kiệm.

        - Phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn ổn định về công tác An ninh trật tự. Công an 113 thành phố Vinh, Công an phường Hồng Sơn cũng như nhân dân khối 10 phường Hồng Sơn.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

        1. Chức trách nhiệm vụ trưởng phòng:

        - Chịu trách nhiệm chung trước Giám đốc về mọi mặt hoạt động của phòng

        - Xây dựng kế hoạch, quản lý và điều hành mọi công tác của phòng

        - Trực tiếp quản lý những tài sản lớn như máy tính, máy photocopi, xe ô tô và các tài sản vật tư các khoa phòng.

        - Có kế hoạch phân công nhiệm vụ cho nhân viên đồng thời theo dõi, kiểm tra nhân viên làm việc.

        - Chủ trì giao ban hàng ngày và tham gia giao bàn toàn viện

        - Chỉ đạo nhân viên trong phòng hoàn thành tốt mọi nội quy, quy chế và nhiệm vụ được giao

       

 

        2. Chức trách nhiệm vụ phó phòng:

        - Phụ trách công tác hành chính quản trị của đơn vị thay trưởng phòng điều hành các hoạt động của phòng khi trưởng phòng đi vắng

        - Giúp trưởng phòng soạn thảo một số văn bản như: Nội quy cơ quan, nội quy phòng cháy chữa cháy… chuẩn bị cho các cuộc họp cơ quan, phục vụ trang trí lễ hội

        - Tổ chức kiểm kê theo định kỳ

        -  Quản lý hệ thống điện nước, quản lý theo dõi bảo quản các tài sản của Bệnh viện, tài sản của khoa, phòng.

        - Có mối quan hệ tốt với công an Phường Hồng Sơ, công an thành phố Vinh để giải quyết công tác trật tự trị an, phòng chống cháy nổ, thiên tai xảy ra tại đơn vị, phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy của Bệnh viện.

        - Lập kế hoạch mua sắm sửa chữa các vật tư trang thiết bị của Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt để cung ứng cho các khoa, phòng phục vụ bệnh nhân. Có sổ theo dõi tài sản đã cung ứng với các khoa, phòng.

        - Giúp ban giám đốc công tác tiếp khách phục vụ các buổi hội họp, hội nghị toàn Bệnh viện. Bố trí mọi phương tiện đi lại, ăn, ở cho khách ở xa khi đến làm việc

        - Chỉ đạo và kiểm tra công tác ngoại cảnh.

   

        3. Chức trách nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ và quản lý xe nhân viên:

        - Đảm bảo trực 24h/24 h, bảo quản nhà xe nhân viên trong giờ làm việc.

        - Bảo vệ phải đeo băng ăn mặc chỉnh tề khi làm nhiệm vụ, không được bỏ vị trí khi đang làm nhiệm vụ.

        - Làm tốt công tác bảo vệ vật tư tài sản của Bệnh viện

        - Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trong Bệnh viện, phối hợp với các khoa, phòng lực lượng tự vệ, PCCC, phòng chống thiên tai của Bệnh viện và các cấp ngành liên quan để triển khai xử lý kịp thời các sự việc xẩy ra. Trong giờ chính quyền cũng như trong giờ trực.

        - Khi có vụ việc xẩy ra bảo vệ phải nhanh chóng có mặt kịp thời và báo cáo ngay với trưởng phó phòng và lãnh đạo Bệnh viện để kịp thời giải quyết.

        - Khi xẩy ra hoả hoạn phải tìm cách báo động và nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập tắt.

        - Tham gia một số công tác khác của phòng khi có yêu cầu

        - Phụ trách nhà rác cân rác hàng ngày và giữ xe nhân viên trong giờ chính quyền.

        - Trong lúc làm nhiệm vụ xẩy ra mất mát tài sản của cơ quan trong phạm vi đã được phân công phải báo kịp thời với ban lãnh đạo làm biên bản giữ nguyên hiện trường để ban lãnh đạo có hướng giải quyết. Nếu do thiếu trách nhiệm trong khi trực mà làm mất tài sản cơ quan thì tuỳ theo mức độ quy định trách nhiệm và bồi hoàn giá trị.

        4. Chức trách nhiệm vụ của nhân viên sửa chữa và thợ điện:

        - Phụ trách vệ sinh nhà tang lễ, công trình phụ công cộng của đơn vị. Khi có bệnh nhân tử vong báo cáo với trưởng phó phòng HCQT gọi người hợp đồng để giải quyết.

        - Sửa chữa nhỏ trong các khoa, phòng như tủ bàn ghế, cửa, cải tạo ốp gạch các phòng bệnh nhân, công trình phụ, hệ thống thoát nước công cộng.

        - Có kế hoạch cắt xén vườn hoa, cây cảnh, cây xanh theo mùa

        - Có sổ theo dõi và xác nhận của các khoa, phòng

        - Phụ trách hệ thống điện nước sạch trong Bệnh viện

        - Có kế hoạch sửa chữa và làm mới các hệ thống điện trong Bệnh viện phục vụ bệnh nhân và các khoa, phòng

        - Quản lý và xử lý hệ thống máy xử lý nước thải lỏng y tế theo đúng quy trình

        - Quản lý và bảo quản sử dụng máy phát điện đáp ứng nhu cầu sử dụng của các khoa khi mất điện,    

        5. Chức trách nhiệm vụ của nhân viên lái xe:

        - Trực tiếp vận hành xe đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, khi có lệnh của Ban giám đốc, Trưởng phòng KHTH, Trưởng phòng HCQT phải được xác nhận của khoa, phòng, bộ phận khi yêu cầu xe (cụ thể mỗi lần xe đi ra  khỏi cơ quan, khi về có xác nhận vào sổ hành trình xe và người làm chủ sử dụng xe)

        - Đảm bảo xe sạch sẽ, thường xuyên duy trì tu dưỡng, chấp hành tốt nội quy, quy định quản lý xe.

        - Mọi hỏng hóc thông thường phải chủ động sửa chữa, những hư hỏng ngoài khả năng sửa chữa phải kịp thời báo cáo với Giám đốc, người quản lý để có ý kiến giải quyết.

        - Trong quá trình vận hành xe nếu vi phạm luật lệ giao thông bị xử phạt hoặc bị hư hỏng do nguyên nhân chủ quan như thiếu trách nhiệm, tay nghề kém thì lái xe phải chịu trách nhiệm và bồi hoàn kinh tế theo giá thị sửa chữa xe và mức độ xử phạt.

        - Hàng tháng, quý phải thanh quyết toán xăng xe theo dúng quy định nguyên tắc tài chính.

        - Trong thời gian làm việc và lúc vận chuyển bệnh nhân nghiêm cấm không được uống rượu bia, ngoài giờ hành chính thường trú tại nhà để khi cần gọi vận chuyển cấp cứu kịp thời.

        6. Chức trách nhiệm vụ của nhân văn thư - tạp vụ - Kho:

        - Quản lý con dấu chặt chẽ được đóng dấu khi có chữ ký của ban giám đốc và trưởng phòng KHTH. Đột xuất có việc riêng bàn giao con dấu cho trưởng phòng quản lý.

        - Thực hiện nhận công văn đến, đi vào sổ sách theo quy chế quản lý

        - Quản lý và thường trực máy điện thoại, máy Fax văn phòng

        - Quản lý và sử dụng máy vi tính, máy photocoopi, chỉ được đánh máy và photocopi tài liệu khi có ý kiến của ban giám đốc. Tuyệt đối giữ bí mật tài liệu đánh máy phô tô. Không được đưa đãi mềm ngoài phạm vi hoạt động của máy vào sử dụng. Phải ghi chép hoạch toán các tài liệu, vi tính phô tô đầy đủ làm cơ sở để đề nghị cung ứng giấy. Khi máy bị hư hỏng phải báo cáo trực tiếp với người phụ trách để có phương án đề xuất sửa chữa.

        - Quản lý tài sản của phòng, kiểm kê định kỳ theo lịch của cơ quan (tài sản phòng họp, hội trường, Lãnh đạo và các phòng làm việc của phòng HCQT)

        - Trực tiếp quản lý hội trường, phòng họp, phòng trực, phòng VS, cầu thang, hành lang của khu vực văn phòng tầng 2 và tầng 3 hàng ngày phải dọn vệ sinh sạch sẽ.

        - Giúp Giám đốc trong công tác tiếp khách, lễ tân đảm bảo các nhu cầu thường nhật, các hoạt động của cơ quan.

        - Cán bộ phụ trách kho ấn phẩm, vật tư phòng HCQT phải đảm bảo giữ kho sạch, sắp xếp rõ ràng, dự trù ấn phẩm kịp thời. Nhập, xuất kho ghi đầy đủ, chính xác có ký duyệt Lãnh đạo trước khi các khoa phòng nhận các loại ấn phẩm, vật tư. Hàng tháng, quý tổng hợp báo cáo định kỳ đung quy định.

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

        1. Kết quả hoạt động chuyên môn:

- Toàn phòng HCQT đoàn kết, khiêm tốn học hỏi,  biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, thống nhất trong công tác chính trị tư tưởng, có trách nhiệm, có ý thức trong công việc được giao.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt 12 điều y đức, quy chế dân chủ của đơn vị, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,

-  Xây dựng nhà nội A đã hoàn thành và đưa vào sử dụng,

-  Sữa chữa hệ thống máy xử lý nước thải lỏng y tế

-  Chuyển khoa Nội tổng hợp sang khoa Lây

-  Thanh lý nhà Nội tổng hợp, tiến hành thi công nhà Nội tổng hợp

-  Cải tạo phòng Giám đốc

-  Sữa chữa nhỏ hệ thống điện nước trong đơn vị

- Thường xuyên kiểm tra điện nước trong đơn vị, nhắc các khoa phòng về phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, tiết kiệm điện nước.

-  Thường xuyên kiểm tra, nhắc các khoa phòng về công tác PCCC trong đơn vị

-  Chỉnh trang cây xanh trước cổng, trong đơn vị

-  Kiểm tra vệ sinh môi trường làm việc xanh sạch hàng ngày.

-  Làm mái che đường đi dẫn bệnh nhân từ phòng khám vào khoa Nội Lây

-  Cải tạo đường đi ô tô vào sân bệnh viện

-  Định kỳ bão dưỡng cầu thang máy

- Sữa chữa phòng điều trị khoa Sản.

-  Tinh thần thái độ phục vụ: Thực hiện tốt 12 điều y đức và ký cam kết của Bộ Y tế thực hiện nội dung “Đổi mới phong cách, Thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.;

-  Việc triển khai kế hoạch “thay đổi phong cách, thái độ phục vụ của CBNV y tế, hướng tới sự hài lòng người bệnh”: (đạt kết quả Tốt)

        2. Kết quả hoạt động Đảng:

        - Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên 100% đảng viên, cán bộ được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp và nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của đảng viên, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong tháng  từ đó đảng viên trong chi bộ yên tâm công tác, có ý thức xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trên cơ sở chuẩn mực chung của cơ qaun 100% đảng viên trong chi bộ đã đăng ký làm theo trên từng nội dung công việc cụ thể gắn với từng lĩnh vực công việc được giao; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là các đồng chí  trong chi uỷ.

        - Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thông qua học tập và quán triệt nghị quyết cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng. Từ đó xác định trách nhiệm và nêu cao tinh thần tự giác trong việc thực hiện Nghị quyết. Qua kiểm điểm mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ tự nhìn nhận, soi xét lại bản thân, đánh giá từng mặt ưu điểm, khuyết điểm của mình từ đó khắc phục. Sau kiểm điểm tự phê và phê bình, chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đề ra các giải pháp để sửa chữa, đôn đốc việc thực hiện

        - Làm tốt công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 03 đồng chí và chuyển đảng chính thức 02 đồng chí đồng thời bồi dưỡng cán bộ đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng đảng.

3. Kết quả hoạt động công đoàn:

          - Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho các đoàn viên công đoàn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt 12 điều y đức, về quy tắc ứng xử.

          - Các đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP.

          - Các đoàn viên công đoàn phải quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân.

          - Tham gia các phong trào văn nghệ mít tinh chào mừng ngày 27/2, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày quốc tế lao động 1/5, ngày phụ nữ Việt nam 20/10.

          - Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bằng thực tiễn việc làm hàng ngày cho các đoàn viên công đoàn và cán bộ viên chức lao động.

          - Tổ chức ký cam kết thực hiện kế hoạch hoá gia đình và không hút thuốc lá theo quy định chung.

          - Tổ chức tham quan du lịch cho cán bộ đoàn viên công đoàn đợt 2 (đi du lịch Đà Nẵng và đi Cửa Lò).

          - Tham gia ủng hộ quỹ An ninh quốc phòng, quỹ bảo về bà mẹ trẻ em phường Hồng Sơn, quỹ đền ơn đáp nghĩa (Mặt trận tổ quốc), quỹ Nhơn Mai, Mai sơn (UBND TP).

          - Thăm hỏi, hiếu hỉ, chu đáo đến từng đoàn viên công đoàn.

          - Tổ chức tốt về việc giám sát, kiểm tra tài chính công đoàn thu chi đúng quy định.

          - Giám sát các chế độ ốm đau, thai sản cho các đoàn viên công đoàn.

          - Tham gia hiến máu nhân đạo và khám sức khoẻ do LĐLĐ TP phát động.

          - Tham gia các phong trào Xanh – Sạch – Đẹp tạo môi trường làm việc xanh sạch.

          - Nêu cao tinh thần có ý thức tiết kiệm điện nước, chống tham nhũng, vận động đoàn viên công đoàn tham gia tốt các tổ chức công đoàn và làm tốt công tác phát triển đoàn viên.

                  

VI. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

      

 

        

     

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: