Phòng tổ chức cán bộ

Ngày 26/12/2014

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

(Bệnh viện đa khoa thành phố VINH)

 

Đồng hành cùng với quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh qua nhiều thời kỳ trong quá khứ, đến nay Phòng tổ chức cán bộ  đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ và đạt được một số thành quả nhất định.

 

I. Giới thiệu sơ lược:

 

Giai đoạn

Họ và tên

Chức vụ

2011- 2013

Trần Cường Định

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

2013 đến nay

Phan Thế Long

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

 

 

II. Tổ chức nhân sự:

 

                Tập thể cán bộ phòng Tổ chức cán bộ

 

Tổng số: 03 cán bộ, trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 01 nhân viên.

 

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Phan Thế Long

Bác sỹ CKI

Trưởng phòng – Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện – Bí thư chi bộ PTGM – HSCC

 

2

Nguyễn Thị Hiền

TCĐD

Phó Trưởng phòng – Bí thư chi bộ TCCB- TCKT

 

3

Dương Thu Mai

CNKT

Nhân viên

 

 

1. Bác sỹ CKI Phan Thế Long: Trưởng phòng phụ trách chung

 

- Nghiên cứu quản lý, sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo

- Tổ chức học tập chính trị và tổ chức các phong trào thi đua trong bệnh viện;…

- Tổ chức sinh hoạt văn hoá, tư tưởng cho người bệnh; phổ biến kiểm tra việc thực hiện các chế dộ chính sách của Nhà nước đối với người bệnh.

- Thực hiện công tác bnảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ cơ quan, công tác bảo hộ lao động…

 

 2.  ĐDTH Nguyễn Thị Hiền: Phó trưởng phòng

 

                           

- Tham gia quản lý nhân lực; bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác; trình trưởng phòng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tham gia công tác quy hoạch cán bộ- lập kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện-  Quản lý nhân lực; hồ sơ CBVC; theo dõi thi đua khen thưởng, kỷ luật; thực hiện các văn bản nội bộ

 

3. CNKT Dương Thu Mai :

 

 

- Giải quyết, theo dõi  phép năm

- Quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội

- Tham gia công tác BHXH-Lao động tiền lương

 

III. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức cán bộ của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị của nội bộ.

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo quy định.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công tác có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

 

VI. Phân công nhiệm vụ các bộ phận trong phòng:

1. Công tác tuyển dụng:

+ Công tác tuyển dụng cán bộ;

+ Theo dõi, quản lý đội ngũ cán bộ viên chức bệnh viện;

+ Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức bệnh viện;

+ Theo dõi, tổng hợp, thống kê tình hình cán bộ viên chức toàn bệnh viện;

2. Công tác đào tạo, thi đua khen thưởng:

+ Công tác đào tạo cán bộ.

+ Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, viên chức.

+ Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ.

+ Công tác phòng chống tham nhũng.

+ Công tác thực hiện nâng cao Y đức cho cán bộ, viên chức.

3. Công tác chế độ, chính sách:

+ Tham mưu, thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp… của cán bộ, viên chức

+ Tham mưu, thực hiện công tác tiền lương và các chế độ chính sách theo lương của cán bộ, viên chức.

+ Tổ chức gặp mặt, tặng quà cán bộ, viên chức nghỉ hưu trong năm; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu nguyên là Chánh Phó Giám đốc, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Trưởng, Phó khoa, phòng qua các thời kỳ nhân ngày tết Nguyên đán và ngày thầy thuốc Việt nam 27/2 hàng năm.

4. Công tác quản lý nhân lực:

+ Theo dõi ngày công lao động của cán bộ viên chức.

+ Theo dõi các chế độ nghỉ phép, ốm đau, thai sản; các chế độ nghỉ của cán bộ, viên chức theo Luật và bệnh viện quy định.

+ Phối hợp với phòng Tài chính kế toán về chế độ thu nhập tiền lương tăng thêm hàng tháng của cán bộ viên chức Bệnh viện.

+ Theo dõi hộp thư góp ý và công tác khiếu nại tố cáo.

5. Công tác Đảng:

+ Trực Đảng

+ Công tác quốc phòng, quân sự.

+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

V. Hướng phát triển:

- Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai trong thực hiện các chế độ, chính sách của Cán bộ, viên chức.

- Triển khai, thực hiện, quản lý dự án công nghệ thông tin trong bệnh viện. Quản lý hồ sơ cán bộ trên mạng máy tính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện qui chế dân chủ trong Đảng bộ cơ sở, chính quyền, đoàn thể và trong toàn thể cán bộ công nhân viên.

 

VI. Thành tích đã đạt được:

+ Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh.

+ Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc ………..

+Nhiều giấy khen của Sở y tế tỉnh Nghệ An và tập thể đạt danh hiệu lao động  tiên tiến nhiều năm liền.

 

Với các thành tích đã đạt được, phòng Tổ chức cán bộ sẽ phát huy hơn nữa để xứng đáng vai trò là phòng tham mưu cho Ban giám đốc, góp phần cùng Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh phát triển vững mạnh./.

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: