Hướng dẫn sử dụng điện thoại cố định Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh

Hướng dẫn sử dụng điện thoại cố định Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh

Về việc điều chỉnh mẫu bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Về việc điều chỉnh mẫu bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Bảng tổng hợp kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT II NĂM 2016

Lịch trực tuần từ 23-29/10/2017.

Lịch trực tuần từ 23-29/10/2017

Lịch tuần từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2017

Lịch tuần từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2017

Giấy báo làm việc ngoài giờ

GIẤY BÁO LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ

Công văn số 626 / BVTP Về việc Cử cán bộ lãnh đạo phối hợp tham gia điều hành giờ cao điểm tại khu vực Khoa khám bệnh.

Về việc Cử cán bộ lãnh đạo phối hợp tham gia điều hành giờ cao điểm tại khu vực Khoa khám bệnh

Công văn số 627/ BVTP Về việc Quán triệt thực hiện chỉ thị số 17 - CT/TU về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Về việc Quán triệt thực hiện chỉ thị số 17 - CT/TU về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Công văn về việc sử dụng điều hòa tại các phòng khám

Trước thực trạng thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, để đảm bảo sức khỏe cho CBVC-NLĐ làm việc. Ban giám đốc bệnh viện đã lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ tại các phòng khám.

Về việc nâng lương 6 tháng cuối năm 2017 cho cán bộ, viên chức và người lao động

Về việc nâng lương 6 tháng cuối năm 2017 cho cán bộ, viên chức và người lao động

Lịch trực tuần từ 09-15/10/2017

Lịch trực tuần từ 09-15/10/2017

Lịch tuần từ ngày 09/10 đến 15/10/2017

Lịch tuần từ ngày 09/10 đến 15/10/2017

Trang   
1  2  3