Thông báo tuyển dụng, thời gian phỏng vấn xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016 - Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh

THÔNG BÁO NỘI DUNG, THỜI GIAN PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT II NĂM 2016 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

Bảng tổng hợp kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT II NĂM 2016

Giấy báo làm việc ngoài giờ

GIẤY BÁO LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ

Hướng dẫn sử dụng điện thoại cố định Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh

Hướng dẫn sử dụng điện thoại cố định Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh

Về việc điều chỉnh mẫu bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Về việc điều chỉnh mẫu bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Lịch trực tuần từ 17-23/4/2017

Lịch trực tuần từ 17-23/4/2017

Lịch thường trực ký giấy tờ và tiếp dân từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2017

Lịch thường trực ký giấy tờ và tiếp dân từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2017

Lịch tuần từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2017

Lịch tuần từ ngày 17/4 đến ngày 23/4/2017

Lịch tuần từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2017

Lịch tuần từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2017

Lịch tuần từ ngày 01/5 đến ngày 07/5/2017

Lịch tuần từ ngày 01/5 đến ngày 07/5/2017

Lịch tuần từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017

Lịch tuần từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017

Lịch tuần từ ngày 15/5 đến ngày 21/5/2017

Lịch tuần từ ngày 15/5 đến ngày 21/5/2017

Trang   
1  2  3