Bảng tổng hợp kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT II NĂM 2016

Giấy báo làm việc ngoài giờ

GIẤY BÁO LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ

Hướng dẫn sử dụng điện thoại cố định Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh

Hướng dẫn sử dụng điện thoại cố định Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh

Về việc điều chỉnh mẫu bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Về việc điều chỉnh mẫu bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Lịch trực tuần từ 17-23/4/2017

Lịch trực tuần từ 17-23/4/2017

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn-mua sắm TTB và đào tạo năm 2017

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn-mua sắm TTB và đào tạo năm 2017

Về việc nâng lương 6 tháng đầu năm 2017

VỀ VIỆC NÂNG LƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Về việc chấn chỉnh tình trạng học nâng cao kiến thức chuyên môn tại các Khoa/ Phòng

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG HỌC NÂNG CAO KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN TẠI CÁC KHOA/PHÒNG

Thông báo về việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI, MINH BẠCH TÀI SẢN THU NHẬP NĂM 2016

V/v: Xây dựng danh mục và dự trù số lượng thuốc, hóa chất, VTTH, dược liệu đấu thầu năm 2016-2017.

V/v: Xây dựng danh mục và dự trù số lượng thuốc, hóa chất, VTTH, dược liệu đấu thầu năm 2016-2017.

Danh mục kỹ thuật thực hiện tại khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh.

Danh mục kỹ thuật thực hiện tại khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh.

V/v thực hiện Hướng dẫn bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika.

V/v thực hiện Hướng dẫn bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika.

Trang   
1  2  3