Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết liệt thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

Đây là lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì tại Hội nghị giao ban quý III/2015 giữa Bộ Y tế và BHXHVN vào sáng 4/11/2015.

Hội nghị tập huấn toàn quốc công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương năm 2015

Trong 2 ngày, từ 4 - 5/11/2015, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn toàn quốc năm 2015.

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học chào mừng 60 năm ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 4

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học chào mừng 60 năm ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 4

Thông báo: Đăng ký đề tài cấp cơ sở năm 2017

Đăng ký đề tài cấp cơ sở năm 2017 - Bệnh viện đa khoa thành Phố Vinh

CÔNG VĂN SỐ 1066/ BVTP V/v HOÀN THIỆN VÀ NỘP ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

V/v HOÀN THIỆN VÀ NỘP ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2017

Trang   
1