Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Vinh: Đổi mới trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Vinh: Đổi mới trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Nhằm đảm bảo quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế trong và ngoài thành phố. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Vinh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Thông báo tuyển sinh và đào tạo liên thông, vừa học vừa làm

Thông báo tuyển sinh và đào tạo liên thông, vừa học vừa làm

Thông báo kế hoạch đào tạo y tế liên tục cán bộ y tế năm 2016 của Trường Đại học Y Hà Nội.

Thông báo kế hoạch đào tạo y tế liên tục cán bộ y tế năm 2016 của Trường Đại học Y Hà Nội.

Thông báo tuyển sinh lớp siêu âm cơ bản chuyên ngành sản phụ khoa của trường Đại học Y Hà Nội.

Thông báo tuyển sinh lớp siêu âm cơ bản chuyên ngành sản phụ khoa của trường Đại học Y Hà Nội.

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2016 ( Dành cho thí sinh dự thi liên thông đại học theo hình thức vừa học vừa làm)

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2016 ( Dành cho thí sinh dự thi liên thông đại học theo hình thức vừa học vừa làm)

Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2016 - Đợt 2 của Trường Đại học Y Dược Huế

Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2016 - Đợt 2 của Trường Đại học Y Dược Huế

Trang   
1