Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh: 50 năm xây dựng và phát triển

Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh được thành lập tháng 10/1965. Thời gian đầu hoạt động, trong bộn bề khó khăn, thiếu thốn, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, tập thể y, bác sỹ của bệnh viện luôn nêu cao bản lĩnh và tâm đức thực hiện trọng trách chữa bệnh cứu người.

Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh chú trọng chất lượng khám chữa bệnh.

Là bệnh viện của thành phố đô thị loại I nên trong những năm qua, bệnh viên đa khoa thành phố Vinh đã tập trung đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y bác sỹ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Chiều 21/8, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Từ ngày 1/1/2016: Không còn giới hạn nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/1/2016: Không còn giới hạn nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh tiến hành triển khai chữ ký số để phục vụ cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân đến khám và chữa trị tại bệnh viện

Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh tiến hành triển khai chữ ký số để phục vụ cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân đến khám và chữa trị tại bệnh viện

Bệnh viện đa khoa thành phố vinh “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Bệnh viện đa khoa thành phố vinh “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng.

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng.

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng.

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng.

Các Thông tư về môi trường làm việc

Các Thông tư về môi trường làm việc

Về việc chấn chỉnh công tác khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe

Về việc chấn chỉnh công tác khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe

Về việc chấn chỉnh thực hiện Qui chế chuyên môn, luật khám chữa bệnh và luật BHYT

Về việc chấn chỉnh thực hiện Qui chế chuyên môn, luật khám chữa bệnh và luật BHYT

Về việc sử dụng máy MIR cho một số trường hợp đặc biệt trong thời gian máy CT.Scanner hỏng

Về việc sử dụng máy MIR cho một số trường hợp đặc biệt trong thời gian máy CT.Scanner hỏng

Trang   
1  2